Sanbon yubi no otoko

release date November 30 1946
studio Not Listed
director Sadaji Matsuda
writer Seishi Yokomizo
starring Setsuko Hara, Chiezo Kataoka, Haruko Sugimura

Synopsis

Not Listed