[SXSW ’14] ‘Housebound’ Poster’s Awkward Family Photo!